شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک

support@toptec.ir

021-44863498

شرکت تدبیر افزار پشتیبان تک با شعار برترین تکنولوژی همراه با تاپ تک

سیستم مدیریت خدمات پس از فروش

مقدمه

راهكار یکپارچه خدمات پس از فروش خودرو در صنعت خودروسازی با رويكرد يكپارچه سازي گردش اطلاعات از زير سيستم هاي مهندسی و کیفیت، مدیریت شبکه نمایندگی ها بعنوان زیرسیستم های پایه ای و زیر سیستم مدیریت سرویس های خدمات و کارگاهی، زیر سیستم پذیرش، مدیریت انبار نمایندگی و .. با در اختيار قرار دادن ابزاري توانا بعنوان محور اصلی پشتیبانی مدیریت اطلاعات و تراکنش های روزانه بیش از 15000 رکورد اطلاعاتی ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان مدنظر می باشد . طی سال های گذشته مسائل و پیچیدگی های زیادی متناسب با رشد کسب و کار های حوزه خدمات و افزایش تنوع برندهای خودرویی، لزوم بازمهندسی و اصلاح ساختار سیستم های اطلاعاتی را به منظور پشتیبانی سریع و چابک از استراتژی های جدید سازمانی را ضروری نموده است. در این مستند سعی گردیده است تا با معرفی راه کار یکپارچه خدمات پس از فروش، کلیه فعالیت های این حوزه را شامل گردد

هدف

ایجاد زیرساخت نرم افزاری مناسب برای پشتیبانی مناسب از فعالیت های جاری و توسعه ای کسب و کارهای حوزه خدمات پس از فروش، هدف اصلی بوده که این سیستم می بایست اهداف فرعی زیر را تامین نماید:
• پوشش کامل فعالیت های جاری و توسعه ای کسب و کار
• تسهیل در اطلاعات تصمیم ساز در حوزه خدمات
• امکان پشتیبانی همزمان از برندهای مختلف خودرویی
• پشتیبانی فنی و مناسب بومی جهت رفع مشکلات و توسعه امکانات
• امنیت اطلاعاتی در لایه های نرم افزاری
• یکپارچکی کامل در لایه فرایندی و داده ای

الگو برداری

سعه سیستم جامع خدمات پس از فروش در صنعت خودروسازی مبتنی بر بررسی و الگو برداری از استانداردها، تجربیات و دانش ایجاد شده طی سالیان مختلف می باشد. بطوریکه استفاده از لایه های فرآیندی استاندارد متناسب با استانداردهای APQC و SAP Best Practice در ساختار سیستم استفاده شده است. همچنین بروز مسائل مختلف براساس روند تجربیات گذشته و دانش حاصلی در حوزه خدمات از تعاملات با مشتری و شبکه، مهمترین بخش‌های مزیتی در ساختار راه کار جامع خدمات پس از فروش می باشد.

معرفی نقشه جامع سیستم خدمات پس از فروش

سیستم جامع خدمات پس از فروش از مجموعه کاملی از فرآیند ها و توابع عملیاتی اطلاعات پایه ای صنعت خودرو شامل، مدیریت خودرو، قطعه، اجرت، شبکه و مشتری را پوشش می دهد. گردش اطلاعات مناسب حول موجودیت‌های اصلی فوق نقشه جامع این راه کار را شامل می‌گردد. مدیریت موثر این اطلاعات در ساختار زیرسیستم های زیر مشخص گردیده است.

زیر سیستم ها :